domingo, 20 de junio de 2010

...Oye, Xisco, va a llover o no?

UNS NIGULS OBSCURS AMENACEN SA CASA DE PALLA...
UNA BONA TORMENTA S'APROXIMA!
Però abans de fer tota sa feinada de tapar amb els enormes plàstics blaus (enormes i que pesen un quintà!) i fermar-los ben fermats per a que els forts vents no els arrebassin de cuajo... És a dir, abans de fer s'esforç per res, anem a assegurar-mos. Anem a telefonar al nostre "HOMBRE DEL TIEMPO"
...OYE, XISCO, ¿CREES QUE VA A LLOVER O NO?
QUE SEGURAMENTE SI, NO?

I uns segons més tard -ni tan sols uns minuts!- començà a ploure com ho fa quan ve dels Pirineus, a les totes. I d'això no hi ha foto, perque ja ens teniu a tots i totes -En Siddhu, na Marta i s'equipo auxiliar de bacheo que varen venir a ajudar Xisco & Brhamaya- manejant els plastics blaus bajo la lluvia inclemente.
I no va esser sa primera vegada.
Ni sa última.


No hay comentarios: